lördag 29 januari 2011

”Jag gjorde bra saker, för sådan är min natur, och dåliga saker, av nödtvång, eftersom kriget fogade det så.” Detta är ett citat ur senaste bok jag läst: 2666 ett stort verk av Roberto Bolaño.

Ett par citat ur 2666:
"Verkligheten är ett skamlöst fnas".

”Historien är en okomplicerad hora, den har inga avgörande ögonblick, den är en ständigt växande mängd av ögonblick, korta stunder där den ena är monstruösare än den andra.”

”Det är helt vedertaget, tänkte Archimboldo, att historien, som är ett billigt fnask, inte har några avgörande ögonblick utan är en mångfald av tillfällen, korta intervall som tävlar med varandra i monstrositet.”

"Människan lever inte av nyttig mat allenast. Man måste läsa böcker. Inte titta så mycket på tv. /.../ När man läser slösar man aldrig bort sin tid."

I en av bokens många litteraturdiskussioner skriver han om skillnaden mellan stora och verkligt stora romaner. De förra beskrivs som de perfekta, avrundade stilövningarna. De senare beskrivs som ”de icke-perfekta, vilt flödande verken, de som banar väg till det okända”.


”Vilken sorglig paradox, tänkte Amalfitano. Nu för tiden är till och med förlästa farmaceuter rädda att ta sig an de stora, ofulländade, flödande verken: böcker som banar nya stigar in i det okända. De väljer i stället de stora mästarnas oklanderliga övningar. Eller med andra ord, de vill se de stora mästarna excercera, men de är inte intresserade av verklig strid, när de stora mästarna kämpar mot detta något, detta något som skrämmer oss alla, detta något som kuvar och sporrar oss, i blod och dödliga skador och stank.” De vilda detektiverna«


Det verkar att Roberto Bolaño visste själv att hans bok skulle bli en av ”de icke-perfekta, vilt flödande verken, de som banar väg till det okända”. Han har lyckats gott och väl!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar