onsdag 27 april 2016

Café 60 Media har publicerat:


 Lethes flod (roman på svenska) Robab Moheb. ISBN: 978-91-983075-6-6  Café 60 Media

Lethes flod är en berättelse om att vara iranier – i Iran, i Sverige, i världen. Men det är också en högst allmänmänsklig berättelse om kärlek, liv och död, främlingskap och exil, kampen att erövra språket och önskan att glömma och starta sitt liv på nytt. Lethes flod är som ett eget kosmos, där livsepisoder vävs samman och där till synes obetydliga skeenden kan få de mest oanade konsekvenser.
Robab Moheb är född i Iran och sedan början av 1990-talet bosatt i Sverige. Hon debuterade med en novelsamling 1979 och har sedan dess författat ett flertal böcker, bland annat flera diktsamlingar och romaner på persiska. På svenska finns romanen Än så länge utan titel (2013) och diktboken Poetens pagod (2014).
 Köp:  Adlibris  &    bokus.com

Intervju

Din bok "Lehtes flod" har ni publicerat på svenska utan att ange en översättare. Betyder det att svenska är originalspråket?

Robab Moheb: Den här boken är skriven direkt på svenska och är ingen översättning. Men eftersom jag var osäker på språket, kom jag på tanken att översätta den till farsi/persiska. Alltså på det sättet tog jag en omvänd väg. Översättningen blev språkligt mycket annorlunda, men berättelsens kärna är dock det samma. Nyanserna är mer djupa och bildiga på farsi. Den persiska versionen är inte publicerad än.
"Lethes flod" är egentligen min andra bok som är skriven på svenska. Den första var ” Än så länge utan titel” (2014) publicerad av förlaget: l'Aleph. Jag fick då svara på en hel del frågor, bland annat känslan av att skriva på svenska/ett annat språk och vad jag tycker om mitt andra språk, det vill säga svenska. Jag svarade då: ” Mitt största lidande är valet av nominalböjningar, bisatser av olika slag och ibland småpropositioner, när jag talar tyst. När jag talar högt är det väl satsmelodin som vänder blickarna utåt. Egensinnigt och hänsynslöst. I så måtto som allt jag säger förblir osagt. Men när jag skriver blir det 'ett annat Jag' förnimbart. Ett jag som behöver en jourläkare; ett tillämpat korrektur som inte lämnar mig i mitt öde, som en lättvindig språkhandikappad."
Men för vilken publik: den svenska eller den persiska är romanen skriven? I ett annat perspektiv: är de en roman om en invandrargrupp eller är det en roman om ett liv i ett annat land?
Robab: När jag skriver tänker jag inte på vem min publik är. För mig är det viktigt att klä mina tankar i ord. Livet är enligt min mening inget annat än våra upplevelser. I den här banan och parallellt med mina dagliga upplevelser och erfarenheter växer en tanke eller en idé inom mig. Ett bra tag lever jag med tanken och låter den växa. När tiden är mogen börjar jag skriva, ibland på farsi och ibland på svenska. Jag bestämmer inte i förväg vilket språk jag ska välja, utan det sker naturligt av sig själv.

Det finns ett lås i mitten av omslagsbilden - är det ett symboliskt lås: man är inlåst i sitt eget öde?

Robab: Omslaget av är en bild tagen av konstnärinnan Porosha Moheb (min brorsdotter). Bilden valdes strax före publiceringen. Den såg jag som en talande bild som på något sätt hade kopplingar med texten också. Jag undviker använda ordet ”öde” i det sammanhanget. Berättelsen går ut på en dröm; att de eländiga dagarna inte skulle hända på riktigt utan i drömmen. Alltså drömmen om en annan verklighet. En verklighet utan krig och förföljelse och förtryck.

Annars är det självklart att om jag skulle föddas här i Sverige skulle jag inte kunna skriva om sådana upplevelser som målas upp i boken.


Lethes flod, att dricka från Lethes flod betyder att glömma det obehagliga från sitt tidigare liv. Jag som själv är invandrare, frågar: vad ska man glömma: ditt "första" liv eller det som var svårt i början av sitt andra? Ska men träffa i en fortsättning av "Lehtes flod" även Mnemosyne som är minnets gudinna?

Robab: Att kunna glömma de mest obehagliga känslorna/upplevelserna är en dröm snarare än ett önskemål. Världen är mer komplicerad än så för att kunna ha önskemål. Jag drömmer om en fredlig värld. Det jag vill glömma här i Lethes flod är tyrannernas skugga över Iran (och över resten av världen). 
Ja, det måste finnas ett minne för att kunna drömma om glömskan. 
 


Översättning till farsi/persiska:

Öijer. B. K Svart som silver (2008). Stockholm: W&W

Översättning: Robab Moheb ISBN: 978-91-983075-3-5  Café 60 Media
 Charlie Bergström. Sagoeken. översättning till farsi: Robab Moheb ISBN: 978-91-983075-9-7
Café 60 Media
Sagoeken: Ett pedagogiskt material för språklig träning hos skolbarn med språkliga svårigheter. Materialet används tillsammans med en pedagog eller logoped, enskilt med barnet eller i barngrupp.
 Inger Edelfeldt (1995) ”Den förunderliga kameleonten" Stockholm; Norstedts. Farsi: Robab Moheb (2016)


ISBN-10: 9198307525
ISBN: 13:978-9198307528
Köp: Amazon
 
 

Den förunderliga kameleonten av Inger Edelfelt (1995) Stockholm: Norstedts har nu blivit översatt till persiska/farsi. Novellsamlingen rymmer mystiska och galna element. Människorna beter sig däremot helt verkliga och igenkännbara. Boken består av små berättelser om unga kvinnors öden. Dessa unga människor är sköra och bräckliga. Det spröda jaget följer dem i vardagen och livets berg och dalbana. Det är svårt att leva med dålig själkänsla. Men hur långt räcker det att bära sitt jag utan att falla, speciellt när man är så spröd som dessa flickor. De är rädda för hur omgivningen uppfattar dem. De är rädda för sina egna känslor, men märkligt nog och trots den djupa rädsla de bär inom sig är de beredda att göra vad som helst, till och med att möta mörkret. Edelfelt är en skicklig berättare. Den förunderliga kameleonten är ett av författarens absolut rikaste verk när det gäller beskrivandet av olyckliga familjerelationer, eländiga äktenskap, ätstörningar och människor på gränsen.

Café 60 Media har publicerat:


 Lethes flod (roman på svenska) Robab Moheb. ISBN: 978-91-983075-6-6 Café 60 Media

Lethes flod är en berättelse om att vara iranier – i Iran, i Sverige, i världen. Men det är också en högst allmänmänsklig berättelse om kärlek, liv och död, främlingskap och exil, kampen att erövra språket och önskan att glömma och starta sitt liv på nytt. Lethes flod är som ett eget kosmos, där livsepisoder vävs samman och där till synes obetydliga skeenden kan få de mest oanade konsekvenser.
Robab Moheb är född i Iran och sedan början av 1990-talet bosatt i Sverige. Hon debuterade med en novelsamling 1979 och har sedan dess författat ett flertal böcker, bland annat flera diktsamlingar och romaner på persiska. På svenska finns romanen Än så länge utan titel (2013) och diktboken Poetens pagod (2014).
 Köp:
Adlibris
bokus.com

Intervju

Din bok "Lehtes flod" har ni publicerat på svenska utan att ange en översättare. Betyder det att svenska är originalspråket?

Robab Moheb: Den här boken är skriven direkt på svenska och är ingen översättning. Men eftersom jag var osäker på språket, kom jag på tanken att översätta den till farsi/persiska. Alltså på det sättet tog jag en omvänd väg. Översättningen blev språkligt mycket annorlunda, men berättelsens kärna är dock det samma. Nyanserna är mer djupa och bildiga på farsi. Den persiska versionen är inte publicerad än.
"Lethes flod" är egentligen min andra bok som är skriven på svenska. Den första var ” Än så länge utan titel” (2014) publicerad av förlaget: l'Aleph. Jag fick då svara på en hel del frågor, bland annat känslan av att skriva på svenska/ett annat språk och vad jag tycker om mitt andra språk, det vill säga svenska. Jag svarade då: ” Mitt största lidande är valet av nominalböjningar, bisatser av olika slag och ibland småpropositioner, när jag talar tyst. När jag talar högt är det väl satsmelodin som vänder blickarna utåt. Egensinnigt och hänsynslöst. I så måtto som allt jag säger förblir osagt. Men när jag skriver blir det 'ett annat Jag' förnimbart. Ett jag som behöver en jourläkare; ett tillämpat korrektur som inte lämnar mig i mitt öde, som en lättvindig språkhandikappad."
Men för vilken publik: den svenska eller den persiska är romanen skriven? I ett annat perspektiv: är de en roman om en invandrargrupp eller är det en roman om ett liv i ett annat land?
Robab: När jag skriver tänker jag inte på vem min publik är. För mig är det viktigt att klä mina tankar i ord. Livet är enligt min mening inget annat än våra upplevelser. I den här banan och parallellt med mina dagliga upplevelser och erfarenheter växer en tanke eller en idé inom mig. Ett bra tag lever jag med tanken och låter den växa. När tiden är mogen börjar jag skriva, ibland på farsi och ibland på svenska. Jag bestämmer inte i förväg vilket språk jag ska välja, utan det sker naturligt av sig själv.

Det finns ett lås i mitten av omslagsbilden - är det ett symboliskt lås: man är inlåst i sitt eget öde?

Robab: Omslaget av är en bild tagen av konstnärinnan Porosha Moheb (min brorsdotter). Bilden valdes strax före publiceringen. Den såg jag som en talande bild som på något sätt hade kopplingar med texten också. Jag undviker använda ordet ”öde” i det sammanhanget. Berättelsen går ut på en dröm; att de eländiga dagarna inte skulle hända på riktigt utan i drömmen. Alltså drömmen om en annan verklighet. En verklighet utan krig och förföljelse och förtryck.

Annars är det självklart att om jag skulle föddas här i Sverige skulle jag inte kunna skriva om sådana upplevelser som målas upp i boken.


Lethes flod, att dricka från Lethes flod betyder att glömma det obehagliga från sitt tidigare liv. Jag som själv är invandrare, frågar: vad ska man glömma: ditt "första" liv eller det som var svårt i början av sitt andra? Ska men träffa i en fortsättning av "Lehtes flod" även Mnemosyne som är minnets gudinna?

Robab: Att kunna glömma de mest obehagliga känslorna/upplevelserna är en dröm snarare än ett önskemål. Världen är mer komplicerad än så för att kunna ha önskemål. Jag drömmer om en fredlig värld. Det jag vill glömma här i Lethes flod är tyrannernas skugga över Iran (och över resten av världen). 
Ja, det måste finnas ett minne för att kunna drömma om glömskan. 
 


Översättning till farsi/persiska:

Öijer. B. K Svart som silver (2008). Stockholm: W&W

Översättning: Robab Moheb ISBN: 978-91-983075-3-5  Café 60 Media
 Charlie Bergström. Sagoeken. översättning till farsi: Robab Moheb ISBN: 978-91-983075-9-7
Café 60 Media
Sagoeken: Ett pedagogiskt material för språklig träning hos skolbarn med språkliga svårigheter. Materialet används tillsammans med en pedagog eller logoped, enskilt med barnet eller i barngrupp.
 Inger Edelfeldt (1995) ”Den förunderliga kameleonten" Stockholm; Norstedts. Farsi: Robab Moheb (2016)

ISBN-10: 9198307525
ISBN: 13:978-9198307528
Köp: Amazon
 
 

Den förunderliga kameleonten av Inger Edelfelt (1995) Stockholm: Norstedts har nu blivit översatt till persiska/farsi. Novellsamlingen rymmer mystiska och galna element. Människorna beter sig däremot helt verkliga och igenkännbara. Boken består av små berättelser om unga kvinnors öden. Dessa unga människor är sköra och bräckliga. Det spröda jaget följer dem i vardagen och livets berg och dalbana. Det är svårt att leva med dålig själkänsla. Men hur långt räcker det att bära sitt jag utan att falla, speciellt när man är så spröd som dessa flickor. De är rädda för hur omgivningen uppfattar dem. De är rädda för sina egna känslor, men märkligt nog och trots den djupa rädsla de bär inom sig är de beredda att göra vad som helst, till och med att möta mörkret. Edelfelt är en skicklig berättare. Den förunderliga kameleonten är ett av författarens absolut rikaste verk när det gäller beskrivandet av olyckliga familjerelationer, eländiga äktenskap, ätstörningar och människor på gränsen.

Café 60 Media har publicerat:


 Lethes flod (roman på svenska) Robab Moheb. ISBN: 978-91-983075-6-6 Café 60 Media

Lethes flod är en berättelse om att vara iranier – i Iran, i Sverige, i världen. Men det är också en högst allmänmänsklig berättelse om kärlek, liv och död, främlingskap och exil, kampen att erövra språket och önskan att glömma och starta sitt liv på nytt. Lethes flod är som ett eget kosmos, där livsepisoder vävs samman och där till synes obetydliga skeenden kan få de mest oanade konsekvenser.
Robab Moheb är född i Iran och sedan början av 1990-talet bosatt i Sverige. Hon debuterade med en novelsamling 1979 och har sedan dess författat ett flertal böcker, bland annat flera diktsamlingar och romaner på persiska. På svenska finns romanen Än så länge utan titel (2013) och diktboken Poetens pagod (2014).
 Köp:
Adlibris
bokus.com

Intervju

Din bok "Lehtes flod" har ni publicerat på svenska utan att ange en översättare. Betyder det att svenska är originalspråket?

Robab Moheb: Den här boken är skriven direkt på svenska och är ingen översättning. Men eftersom jag var osäker på språket, kom jag på tanken att översätta den till farsi/persiska. Alltså på det sättet tog jag en omvänd väg. Översättningen blev språkligt mycket annorlunda, men berättelsens kärna är dock det samma. Nyanserna är mer djupa och bildiga på farsi. Den persiska versionen är inte publicerad än.
"Lethes flod" är egentligen min andra bok som är skriven på svenska. Den första var ” Än så länge utan titel” (2014) publicerad av förlaget: l'Aleph. Jag fick då svara på en hel del frågor, bland annat känslan av att skriva på svenska/ett annat språk och vad jag tycker om mitt andra språk, det vill säga svenska. Jag svarade då: ” Mitt största lidande är valet av nominalböjningar, bisatser av olika slag och ibland småpropositioner, när jag talar tyst. När jag talar högt är det väl satsmelodin som vänder blickarna utåt. Egensinnigt och hänsynslöst. I så måtto som allt jag säger förblir osagt. Men när jag skriver blir det 'ett annat Jag' förnimbart. Ett jag som behöver en jourläkare; ett tillämpat korrektur som inte lämnar mig i mitt öde, som en lättvindig språkhandikappad."
Men för vilken publik: den svenska eller den persiska är romanen skriven? I ett annat perspektiv: är de en roman om en invandrargrupp eller är det en roman om ett liv i ett annat land?
Robab: När jag skriver tänker jag inte på vem min publik är. För mig är det viktigt att klä mina tankar i ord. Livet är enligt min mening inget annat än våra upplevelser. I den här banan och parallellt med mina dagliga upplevelser och erfarenheter växer en tanke eller en idé inom mig. Ett bra tag lever jag med tanken och låter den växa. När tiden är mogen börjar jag skriva, ibland på farsi och ibland på svenska. Jag bestämmer inte i förväg vilket språk jag ska välja, utan det sker naturligt av sig själv.

Det finns ett lås i mitten av omslagsbilden - är det ett symboliskt lås: man är inlåst i sitt eget öde?

Robab: Omslaget av är en bild tagen av konstnärinnan Porosha Moheb (min brorsdotter). Bilden valdes strax före publiceringen. Den såg jag som en talande bild som på något sätt hade kopplingar med texten också. Jag undviker använda ordet ”öde” i det sammanhanget. Berättelsen går ut på en dröm; att de eländiga dagarna inte skulle hända på riktigt utan i drömmen. Alltså drömmen om en annan verklighet. En verklighet utan krig och förföljelse och förtryck.

Annars är det självklart att om jag skulle föddas här i Sverige skulle jag inte kunna skriva om sådana upplevelser som målas upp i boken.


Lethes flod, att dricka från Lethes flod betyder att glömma det obehagliga från sitt tidigare liv. Jag som själv är invandrare, frågar: vad ska man glömma: ditt "första" liv eller det som var svårt i början av sitt andra? Ska men träffa i en fortsättning av "Lehtes flod" även Mnemosyne som är minnets gudinna?

Robab: Att kunna glömma de mest obehagliga känslorna/upplevelserna är en dröm snarare än ett önskemål. Världen är mer komplicerad än så för att kunna ha önskemål. Jag drömmer om en fredlig värld. Det jag vill glömma här i Lethes flod är tyrannernas skugga över Iran (och över resten av världen). 
Ja, det måste finnas ett minne för att kunna drömma om glömskan. 
 


Översättning till farsi/persiska:

Öijer. B. K Svart som silver (2008). Stockholm: W&W

Översättning: Robab Moheb ISBN: 978-91-983075-3-5  Café 60 Media
 Charlie Bergström. Sagoeken. översättning till farsi: Robab Moheb ISBN: 978-91-983075-9-7
Café 60 Media
Sagoeken: Ett pedagogiskt material för språklig träning hos skolbarn med språkliga svårigheter. Materialet används tillsammans med en pedagog eller logoped, enskilt med barnet eller i barngrupp.
 Inger Edelfeldt (1995) ”Den förunderliga kameleonten" Stockholm; Norstedts. Farsi: Robab Moheb (2016)

ISBN-10: 9198307525
ISBN: 13:978-9198307528
Köp: Amazon
 
 
Den förunderliga kameleonten av Inger Edelfelt (1995) Stockholm: Norstedts har nu blivit översatt till persiska/farsi. Novellsamlingen rymmer mystiska och galna element. Människorna beter sig däremot helt verkliga och igenkännbara. Boken består av små berättelser om unga kvinnors öden. Dessa unga människor är sköra och bräckliga. Det spröda jaget följer dem i vardagen och livets berg och dalbana. Det är svårt att leva med dålig själkänsla. Men hur långt räcker det att bära sitt jag utan att falla, speciellt när man är så spröd som dessa flickor. De är rädda för hur omgivningen uppfattar dem. De är rädda för sina egna känslor, men märkligt nog och trots den djupa rädsla de bär inom sig är de beredda att göra vad som helst, till och med att möta mörkret. Edelfelt är en skicklig berättare. Den förunderliga kameleonten är ett av författarens absolut rikaste verk när det gäller beskrivandet av olyckliga familjerelationer, eländiga äktenskap, ätstörningar och människor på gränsen.

Café 60 Media har publicerat:


 Lethes flod (roman på svenska) Robab Moheb. ISBN: 978-91-983075-6-6

Café 60 Media


Lethes flod är en berättelse om att vara iranier – i Iran, i Sverige, i världen. Men det är också en högst allmänmänsklig berättelse om kärlek, liv och död, främlingskap och exil, kampen att erövra språket och önskan att glömma och starta sitt liv på nytt. Lethes flod är som ett eget kosmos, där livsepisoder vävs samman och där till synes obetydliga skeenden kan få de mest oanade konsekvenser.
Robab Moheb är född i Iran och sedan början av 1990-talet bosatt i Sverige. Hon debuterade med en novelsamling 1979 och har sedan dess författat ett flertal böcker, bland annat flera diktsamlingar och romaner på persiska. På svenska finns romanen Än så länge utan titel (2013) och diktboken Poetens pagod (2014).
 
Köp:
Adlibris
bokus.com

Intervju

Din bok "Lehtes flod" har ni publicerat på svenska utan att ange en översättare. Betyder det att svenska är originalspråket?

Robab Moheb: Den här boken är skriven direkt på svenska och är ingen översättning. Men eftersom jag var osäker på språket, kom jag på tanken att översätta den till farsi/persiska. Alltså på det sättet tog jag en omvänd väg. Översättningen blev språkligt mycket annorlunda, men berättelsens kärna är dock det samma. Nyanserna är mer djupa och bildiga på farsi. Den persiska versionen är inte publicerad än.
"Lethes flod" är egentligen min andra bok som är skriven på svenska. Den första var ” Än så länge utan titel” (2014) publicerad av förlaget: l'Aleph. Jag fick då svara på en hel del frågor, bland annat känslan av att skriva på svenska/ett annat språk och vad jag tycker om mitt andra språk, det vill säga svenska. Jag svarade då: ” Mitt största lidande är valet av nominalböjningar, bisatser av olika slag och ibland småpropositioner, när jag talar tyst. När jag talar högt är det väl satsmelodin som vänder blickarna utåt. Egensinnigt och hänsynslöst. I så måtto som allt jag säger förblir osagt. Men när jag skriver blir det 'ett annat Jag' förnimbart. Ett jag som behöver en jourläkare; ett tillämpat korrektur som inte lämnar mig i mitt öde, som en lättvindig språkhandikappad."
Men för vilken publik: den svenska eller den persiska är romanen skriven? I ett annat perspektiv: är de en roman om en invandrargrupp eller är det en roman om ett liv i ett annat land?
Robab: När jag skriver tänker jag inte på vem min publik är. För mig är det viktigt att klä mina tankar i ord. Livet är enligt min mening inget annat än våra upplevelser. I den här banan och parallellt med mina dagliga upplevelser och erfarenheter växer en tanke eller en idé inom mig. Ett bra tag lever jag med tanken och låter den växa. När tiden är mogen börjar jag skriva, ibland på farsi och ibland på svenska. Jag bestämmer inte i förväg vilket språk jag ska välja, utan det sker naturligt av sig själv.

Det finns ett lås i mitten av omslagsbilden - är det ett symboliskt lås: man är inlåst i sitt eget öde?

Robab: Omslaget av är en bild tagen av konstnärinnan Porosha Moheb (min brorsdotter). Bilden valdes strax före publiceringen. Den såg jag som en talande bild som på något sätt hade kopplingar med texten också. Jag undviker använda ordet ”öde” i det sammanhanget. Berättelsen går ut på en dröm; att de eländiga dagarna inte skulle hända på riktigt utan i drömmen. Alltså drömmen om en annan verklighet. En verklighet utan krig och förföljelse och förtryck.

Annars är det självklart att om jag skulle föddas här i Sverige skulle jag inte kunna skriva om sådana upplevelser som målas upp i boken.


Lethes flod, att dricka från Lethes flod betyder att glömma det obehagliga från sitt tidigare liv. Jag som själv är invandrare, frågar: vad ska man glömma: ditt "första" liv eller det som var svårt i början av sitt andra? Ska men träffa i en fortsättning av "Lehtes flod" även Mnemosyne som är minnets gudinna?

Robab: Att kunna glömma de mest obehagliga känslorna/upplevelserna är en dröm snarare än ett önskemål. Världen är mer komplicerad än så för att kunna ha önskemål. Jag drömmer om en fredlig värld. Det jag vill glömma här i Lethes flod är tyrannernas skugga över Iran (och över resten av världen). 
Ja, det måste finnas ett minne för att kunna drömma om glömskan. 

 


Översättning till farsi/persiska:

Öijer. B. K Svart som silver (2008). Stockholm: W&W

Översättning: Robab Moheb
ISBN: 978-91-983075-3-5Översättning till farsi/persiska:

Sagoeken

översättning: Robab Moheb
ISBN: 978-91-983075-9-7

Sagoeken: Ett pedagogiskt material för språklig träning hos skolbarn med språkliga svårigheter. Materialet används tillsammans med en pedagog eller logoped, enskilt med barnet eller i barngrupp.
 
Café 60 Media
Köp: Ferdosi bohandel: StockholmInger Edelfeldt (1995) ”Den förunderliga kameleonten"

Stockholm; Norstedts. Farsi/persiska: Robab Moheb (2016)

 
Den förunderliga kameleonten av Inger Edelfelt (1995) Stockholm: Norstedts har nu blivit översatt till persiska/farsi. Novellsamlingen rymmer mystiska och galna element. Människorna beter sig däremot helt verkliga och igenkännbara. Boken består av små berättelser om unga kvinnors öden. Dessa unga människor är sköra och bräckliga. Det spröda jaget följer dem i vardagen och livets berg och dalbana. Det är svårt att leva med dålig själkänsla. Men hur långt räcker det att bära sitt jag utan att falla, speciellt när man är så spröd som dessa flickor. De är rädda för hur omgivningen uppfattar dem. De är rädda för sina egna känslor, men märkligt nog och trots den djupa rädsla de bär inom sig är de beredda att göra vad som helst, till och med att möta mörkret. Edelfelt är en skicklig berättare. Den förunderliga kameleonten är ett av författarens absolut rikaste verk när det gäller beskrivandet av olyckliga familjerelationer, eländiga äktenskap, ätstörningar och människor på gränsen.
Café 60 Media 
ISBN-10: 9198307525
ISBN: 13:978-9198307528

Köp: Amazon

 
 

söndag 1 februari 2015

Förlag: Iran Open Publishing Group, l’Aleph, WisehouseÅrstidernas anatomi och körsbär
ISBN:  9789187751981
Iran Open Publishing
Roman
Språk:
farsi
 


 
 
 
Än så länge utan titel" roman. 2013. Stockholm:   ISBN 9789187751004
Poetens pagod" dikt. 2014. Stockholm: Wisehouse. ISBN 9789187751486
''Var inte orolig''(2013) Masha Mohebali. Översättning till svenska; Robab Moheb. Sverige: LÀlehp Förlag. ISBN 9789186131494
  
 
 
 
 
 
 
''De fria upplevelserna'' (2012) Shahrnush Parsipur. Översättning till svenska; Robab Moheb. Förlag; LÀlehp.ISBN
9789186131463
Lugn. Kristina(2003) ''Hejdå, ha det så bra''. Stockholm. Bonniers Förlag. Översättning till farsi. ISBN 978-91-977524-0-4
Lugn. Kristina, poem translation from Swedish, 2009. ISBN 9789186131371
 
 
''Jahan az yek atse mimirad'' (''Världen dör av en nysning'') 2013. Stockholm.  ISBN 9186131451
''Se piyaleh sher": en diktsamling av Moheb,Bigonah och Aghaee, 2013.  Stockholm. Wisehouse Förlag.  
ISBN 9789186131500
Gripenberg. Catharina (2007) ''Ta min hand, det vore underligt''. Norstedts. Översättning till farsi. ISBN 978-91-86131-19-7
 
 
 
 
Börjel.Ida(2004) ''Sond'' Munkedal. DEI editör. Översättning till farsi.ISBN
978-91-86131-22-7
 
''Man parehaye yek manzeraham'' (''Jag är  en bit av landskapet'') 2009.
ISBN 978-91-86131-38-8
''Az zehdaneh madaram ta babeh tamsillat'' ''Från min mammas sköte till poesi'' 2007 ISBN
978-91-86131-05-0
'R''; 2006. Sverige: 9789186131005
       «Az pase ghafa- Khaneshi
az Samak Ayar»
(Bort och bortom- en studie om Samak Ayar)
9789176370506
 
 
 

 

 adlibris

Iran Open Publishing Group

l’Aleph

amazon

 

amazon

 


 
 
 

tisdag 22 juli 2014

Poetens Pagod

Robab Moheb debuterar med en diktsamling på svenska. Hon är dock en etablerad poet med tio diktsamlingar i bagaget. Moheb skriver helst på sitt modersmål; farsi. Men nu efter drygt 20 år vistelse i Sverige eller så som hon själv uttrycker: "efter drygt 20 år vistelse i svenska språket är tiden mogen att komma ut med en diktsamling på svenska".

I sin elfte diktsamling - betitlad Poetens Pagod reflekterar författaren kring svenska språket på ett säreget sätt. Dikterna riktar sig till ett hon eller en poet som säkerligen är författaren själv. Moheb har ett genomgående tema; "ord". Samtliga dikter inleds med "ord som". Boken är med andra ord en hyllning till svenska språket, men poeten är mycket väl medveten om att skriva på ett språk man lärt sig på äldre dagar är det inte helt riskfritt; Ord som en hängbro/för självmordsbombaren/Hon har gedigen flygförmåga/Hon är utan like. Men hon visar att hon vågar ge sig ut på ett språkligt äventyr.

Boken inleds och avslutat med två citat ur Nalle Puh; "Om snöret inte håller, utan går av, är det bara att försöka med ett annat snöre" och " Poesi och visor är inte saker man hittar, utan det är saker som hittar en, och det enda man kan göra är att gå där de kan få tag på en". Här kan man fråga sig vilket snöre har gått av och vilket snöre har kompenserat det gamla. Moheb lämnade sitt födelseland som vuxen. Hon började lära sig ett helt nytt språk vid fyrtio årsåldern. Moheb säger i en intervju: "jag har lämnat ett land men funnit ett nytt språk som en gåva, vilket har gett mig ett vidare perspektiv på mitt skrivande."

Moheb är en verksam lärare/specialpedagog. Kanske därför hämtar hon sin litterära näring från de mest betydelsefulla personerna inom pedagogiken; Ellen Key, Jean Piaget, John Deway, Lev Vygotskij, Maria Montessori m.fl. Dessa forskare och tänkare hyllas sida vid sida med de mest kända persiska poeter; Khayyam, Rumi, Araqim, Hafiz (gamla persiska poeter) och Nima Yushij och Forough Farrokhzad (samtida poeter).
Tänkande och språk hör ihop hos Moheb. Det är kanske därför hon hänvisar sin poesi till dessa ovannämnda personer. Författaren försöker integrera innehåll och form så som hon behandlar tänkares tankar och sitt nya språk... läs mer i Amazon